Rāznas Nacionālā parka biedrība rīko projektu konkursu


Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība” izsludina projektu konkursu Kaunatas pagastu apvienības iedzīvotājiem un organizācijām (jauniešu centriem, skolām, kultūras namiem utml.).

Konkursā tiek piešķirts finansējums līdz 1000 eiro sekojošiem mērķiem:

· Infrastruktūras sakārtošana

· Inventāra iegāde

Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz līdz 2021. gada 1. februārim, sūtot uz e-pastu: biedriba.razna@inbox.lv

Vairāk informācijas skatīt projektu konkursa

Projektu konkursa nolikums
.docx
Download DOCX • 24KB


Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”

Tālrunis: 28330703

E-pasts: biedriba.razna@inbox.lv