Par šaušanas apmācībām mācību poligonā „Janapole”


Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janapole” regulāri (darba dienās un brīvdienās – izņemot svētku dienās) notiek praktiskās šaušanas apmācības, treniņnodarbības un sacensības šaušanā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas pārraudzībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Praktisko šaušanas apmācību ietvaros notiek arī šaušana nakts laikā, par ko Valsts robežsardzes koledža savlaicīgi informēs Rēzeknes novada pašvaldību.