Atbalsts Rēzeknes novada skolēniem


Rēzeknes novada atbalsts skolēniem ir:

1) iespēja saņemt brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem no valsts finansējuma un 5.-9. klases skolēniem no Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtā finansējuma.

2) iespēja saņemt brīvpusdienas arī vidusskolas posmā, ja ģimene ir daudzbērnu vai maznodrošināto ģimeņu statusā un bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā;

3) iespēja apmeklēt sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizētos interešu izglītības pulciņus (no oktobra līdz maijam katru otro sestdienu): robotika, mehatronika, elektronika, mazie inženieri, jaunie ķīmiķi, modes dizains u.c.

4) iespēja saņemt atbalstu talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem;

5) motivācijas atbalsta programma 10.-11. klašu skolēniem, kuriem ir labas sekmes, nav neattaisnotu kavējumu, pārkāpumu un kuri ir piedalījušies vismaz vienā olimpiādē;

6) nodrošināta iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību vidusskolēniem;

7) nodrošināta iespēja 2. klases skolēniem apmeklēt peldēšanas nodarbības baseinā, kā arī turpināt attīstīt peldētprasmes 3.,4.,5.klašu skolēniem interešu izglītībā īpaši spējīgākajiem individuāli pēc izvēles;

8) mācību ekskursijas, vismaz vienreiz mācību gadā ekskursija tiek apmaksāta no pašvaldības pagastu pārvalžu līdzekļiem;

9) konkursu, olimpiāžu uzvarētājiem un arī dalībniekiem tiek nodrošināta mācību, atpūtas un izklaides ekskursijas (Līvu akvaparks, izklaides, atpūtas un piedzīvojumu parki, muzeji, izstāžu zāles Latvijā, Lietuvā un Igaunijā);

10) pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņem kancelejas piederumu komplektu no novada pašvaldības;

11) tiek nodrošināti bezmaksas skolēnu pārvadājumi;

12) iespēja apmaksāt ceļa izdevumus uz novada skolu, ja nav nodrošināts skolēnu autobuss;

13) Vasaras darba prakses vietas 9.-11.klašu skolēniem.

Katrā novada skolā bērniem tiek piedāvāts dažādu pasākumu klāsts, tradīciju izkopšana, interešu pulciņi, apmaksātas mācību ekskursijas utt., vairākās skolās ir dienesta viesnīcas pakalpojumi.

Sākumskolas un bieži arī pamatskolas posmā ļoti svarīga ir iespēja skolā nodrošināt bērniem individuālo pieeju, kura vieglāk realizējama nelielās klasēs, kādas arī ir vairumā novada skolu.


Griškānu pagasta pārvaldes adrese:

Sekojiet līdzi notikumiem arī šeit:

  • Facebook Social Icon
  • Facebook Reflection

Centrālā iela 27, ciems Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641

Tel: + 371 64640431

E-pasts: info@griskani.lv

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now