Ārkārtējas situācijas laikā atcelti visi publiskie pasākumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) informē, ka Ministru kabinets 2020. gada 22. decembra ārkārtas sēdē lēma grozīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) 5.1. apakšpunktu, nosakot, ka ārkārtējās situācijas laikā ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tai skaitā uguņošana un salūts.

Ministrija ar mērķi nodrošināt rīkojuma izpildi, tai skaitā rīkojuma 5.1. apakšpunkta izpildi, aicina visas pašvaldības ievērot un rūpīgi attiekties pret rīkojumā noteiktajiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības prasībām, lai ierobežotu Covid‑19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un nepakļautu iedzīvotāju dzīvību un veselību nepamatotam riskam.