KULTŪRVĒSTURES OBJEKTI

Griškānu pagasta kultūrvēstures apskates objekti

ROMERU DZIMTAS PARKS

Janapoles ciemā atrodas Romeru dzimtas parks, kurš pavisam nesen 2017.gada vasarā tika atjaunots un no jauna atklāts 2017. gada septembrī.

JANAPOLES SENKAPI

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Janopoles senkapi, kas atrodas Janopoles mežā.

JANAPOLES UPURU VĪKSNA

Griškānu pagasta Janopoles ciemā līdz pat 20.gs. 80. gadiem auga ļoti vecā Upuru vīksna, valsts nozīmes dabas piemineklis. Vecajam kokam tagad aug jaunas atvases.

Please reload