REALIZĒTS ELFLA PROJEKTS ''SAJŪTU ISTABAS IERĪKOŠANA AR RELAKSĀCIJAS UN STIMULĀCIJAS SAJŪTĀM RĒZEKNES NOVADA BĒRNIEM"

   Rēzeknes novada, Griškānu pagastā, Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē ''Sprīdītis'' realizēts projekts "Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām Rēzeknes novada bērniem.'' Nr.19-01-AL15-A019.2203-000003.

          Pieci speciālisti pabeidza apmācības kursu un saņēma sertifikātus darbam silto smilšu iekārtā. Viņi ir ieguvuši tiesības izmantot savas zināšanas un pieredzi, vadot nodarbības bērniem ar siltajām smiltīm.

    Jau septembra mēnesī, speciālisti pakāpeniski uzsāks nodarbības bērniem, palīdzot atbrīvoties no emocionālas spriedzes, attīstot valodas un komunikācijas prasmes, drošības sajūtu.

   Uz nodarbībām tiks gaidīts jebkurš Rēzeknes novada bērns pēc iepriekšēja pieraksta.

 

 

   Biedrības Griškānu pagasta "Sieviešu klubs "Smaids""

   valdes locekle  Svetlana Klīdzēja

NĀC MĀCĪTIES MĀCĪBU CENTRĀ BUTS PAR ESF LĪDZEKĻIEM!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas! 100% atlaide no mācību programmas maksas piemēro personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss.  

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!

 

Pieteikšanās no 27. maija līdz 28. jūnijam!

 

Mācību uzsākšanas provizoriskais laiks – 2019. gada jūlijs - augusts. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās. 

Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Rēzeknes filiāle
Tālrunis: 27898043, 29463139
E-pasts: rezekne@buts.lv

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA PIEDALĀS PROJEKTĀ “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”

Ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jau ir uzsākusies! Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs līdz 28. jūnijam ieskaitot.

Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms utt.

Detalizēts jauno mācību saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2019

Piektdien,29.martā, Rēzeknē notiks reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde "Izglītība un Karjera 2019", uz kuru tiek gaidīti 8.-12. klašu skolēni, kā arī citi interesenti.

Izstāde notiks Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) no plkst.10.00 līdz 15.00. Ieeja bezmaksas.

 

Tā ir iespēja gūt informāciju par mācību iespējām, izdarīt sev piemērotākās izglītības un darba tirgū pieprasītas profesijas izvēli, tikties ar uzņēmējiem.

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!
/Ojārs Vācietis/

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM IR IESPĒJA BEZ MAKSAS IZMANTOT REĢIONĀLĀS NOZĪMES SABIEDRISKO TRANSPORTU

Ņemot vērā, ka bērni un jaunieši atkal ir uzsākuši izglītības iestāžu apmeklējumus, vēlamies atgādināt, ka pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja bez maksas izmantot reģionālās nozīmes sabiedrisko transportu. Savukārt no šā gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes skolēniem un studentiem (līdz 24 gadu vecumam) autobusos un vilcienos atlaide ir pat 90% apmērā. Papildus informējam, ka arvien vairāk pasažieri izvēlas iegādāties biļetes interneta tirdzniecības vietās, līdz ar to viņiem sēdvieta jau ir rezervēta.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības izmantot reģionālo starppilsētu un vietējās nozīmes sabiedrisko transportu bez maksas. Informējam, ka pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam (veselības stāvokļa vai psiholoģiskās sagatavotības dēļ pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai paīsināt par vienu gadu, tas nozīmē, ka pirmsskolas vecuma bērnam var apritēt seši, septiņi un pat astoņi gadi). Atgādinām, ka pirmskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportā nedrīkst braukt viens, tas nozīmē, ka viņam vienmēr ir jābūt līdz pavadonim. Šaubu gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības lūgt uzrādīt apliecinošu dokumentu par bērna vecumu, piemēram, dzimšanas apliecību.

GRIŠKĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES“SPRĪDĪTIS” VEIKUMS TALKAS DIENĀ

Valsts simtgadē ikviens tika aicināts piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs. Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” kolektīvs, bērnu vecāki un bērni vienojās kopīgā idejā, turpinot pagājušajā gadā uzsākto sajūtu laukuma izveidē. Lai ieaudzinātu dabai draudzīgu attieksmi, mūsu audzēkņu ģimenes tika aicinātas atbalstīt ideju – izveidot “pilsētiņu” no koka bluķīšiem. Kopīgiem spēkiem tika izveidots labirints, kurā bērni, atrodoties dabā, varēs aktīvi darboties, gan arī mierīgi atpūsties. Rezultātā esam ieguvuši vietu bērnu radošām izpausmēm, “braucot” ar jauku vilcienu un pārvarot šķēršļu joslu.
Visi vecāki bija aktīvi un atsaucīgi. Draudzīgā gaisotnē tika paveikti iecerētie darbi. Pēc darba visi varēja uzkavēties, baudot cienastu un karstu tēju.
Liels paldies vecākiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu!

Svetlana Klīdzēja  
Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja

PALDIES PAR ATBALSTU!

Vēlos pateikties visiem vecākiem, kas piedalījās labdarības akcijā un atbalstīja, atnesot barību dzīvniekiem no Rēzeknes dzīvnieku patversmes.

 

Tādā veidā mēs audzinām mūsu bērnos mīlestību, līdzjūtību pret tiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Liels paldies Griškānu pagasta darbiniekam Vjačeslavam Cepilovam par palīdzību nogādāt barību, mantas dzīvniekiem.

 

Lielu paldies visiem izsaka arī darbinieki no Rēzeknes dzīvnieku patversmes.

Griškānu PII Sprīdītis vadītāja S.Klīdzēja

PII "SPRĪDĪTIS": VECĀKU IEVĒRĪBAI!

Sakarā ar piena produkcijas sadārdzinājumu pēc jaunā līguma noslēgšanas, sākot ar 2018.gada aprīli,  maksa par trīsreizēju bērnu ēdināšanu Griškānu PII Sprīdītis sastādīs: bērniem līdz 3 gadiem- 0,84 centi; bērniem no 3-7 gadiem- 1 Eiro.

LEKCIJA ATKARĪGU PERSONU TUVINIEKIEM PROJEKTA "DZĪVO VESELĪGI" IETVAROS

2.martā plkst. 10.00 projekta "Dzīvo veselīgi" ietvaros Griškānu pagasta Kultūras namā notiks lekcija/praktiskā nodarbība ar nosaukumu "Lekcija atkarīgo personu tuviniekiem". Pieteikšanās pa tālruni: 26466734 (Kristīne). Lekcija ir bezmaksas.

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS SENIORIEM GRIŠKĀNU PIRMSSKOLAS IESTĀDĒ "Sprīdītis"

     Ziemassvētku gaidīšanas laikā visi mūsu pirmsskolas izglītības iestādes bērni, vecāki, pedagogi, kā čakli rūķīši darināja dāvanas, kā arī mācījās dziesmas un dejas. Šie darbiņi tika veikti ar vēlmi dāvināt prieku, sirsnību, līdzcietību, iepriecinot cilvēkus, kuri atrodas pelnītā atpūtā.

     15. decembrī uz iestādi aicinājām seniorus no visa Griškānu pagasta. Protams, ka ne visi varēja ierasties uz pasākumu veselības stāvokļa dēļ, taču tiem, kas atnāca tika sniegtas pozītīvas emocijas un mīlestība.

Senioriem uzstājās mazie un lielie Rūķīši no visām bērnudārza grupām. Ciemiņi labprāt iesaistījās rotaļās, dejās un katrs saņēma dāvanas no bērniem.

     Pasākumā piedalījās arī Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns, kurš novēlēja visiem ciemiņiem stipru veselību un optimismu. Viņš aicināja ikvienu ticēt Ziemassvētku brīnumam, Ziemassvētku vecītim, kā to dara mazi bērni.

     Pie tējas galda viesi apmainījās ar novēlējumiem, dalījās ar patīkamiem iespaidiem.

     Ļoti svarīgi, ka gatavošanās un darbošanās laikā, šādos pasākumos bērniem veidojas izpratne par to, ka būt labam cilvēkam, rūpēties par līdzcilvēkiem, darīt labus darbus pēc iespējas biežāk ir ļoti vērtīgi. Tādējādi, tiek vairota labestība un sapratne sabiedrībā. Mēs, pieaugušie, kas palīdzēja bērniem sagatavoties, lai iepriecinātu cienījama gadu gājuma ļaudis, saprotam, ka vajag pavisam maz, lai cilvēks, kas atrodas līdzās, sajustu brīnumu, sirds siltumu.

     Vēlos pateikt lielu paldies bērnu vecākiem gan par atbalstu un atsaucību, gan par viņu sagatavotajām dāvanām. Tiem senioriem, kas nevarēja ierasties uz pasākumu, dāvanas tika pasniegtas, apciemojot viņus mājās.

RĒZEKNES NOVADĀ SVEICA LABĀKOS SKOLOTĀJUS

Svinot Starptautisko Skolotāju dienu, piektdien, 6. oktobrī Rēzeknes novada izglītības darbinieki pulcējās Silmalas pagasta kultūras namā, lai godinātu labākos, kā arī kopīgi atpūstos, noklausoties dzirkstošās un artistiskās Riču ģimenes koncertu.

Skolotājus sirsnīgi sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, atgādinot klātesošajiem lauku inteliģences, it sevišķi skolotāju, milzīgo lomu Latvijas lauku kultūrvides veidošanā. Viņš novēlēja skolotājiem veselību, labklājību, bet visvairāk degsmi, ar kuru gūt enerģiju, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. “Lai ik brīdis, ko pavadāt skolā, nes gandarījumu!”

Nepaklupt uz mūžīgo reformu sliekšņiem un būt vienmēr radošiem skolotājus aicināja Rēzeknes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims.

Rudenīgi krāšņi rotātajā Silmalas kultūras nama zālē valdīja svētku noskaņa, smaržoja rudens ziedi, kurus bija atnesuši darba kolēģi, tuvinieki, draugi, lai sveiktu skolotājus, kuriem šī bija īpaša diena. Pasākumu atraktīvi vadīja Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists Igors Isupovs. Viņš aicināja skolotājus ar smaidu palūkoties zvaigznēs un tajā, ko zvaigznes pareģo katrai horoskopa zīmei. Uz skatuves tika aicināts Rēzeknes novada skolotāju zvaigznājs, lai saņemtu Izglītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes novada pašvaldības apbalvojumus.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma Tiskādu vidusskolas direktore Olga Misēviča, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas skolotāja Lāsma Malta, Griškānu pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Svetlana Klīdzēja, Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” skolotāja Daina Kaša.

Daudzi pedagogi saņēma Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu. Starp tiem -   Jevģēnija Paura, Verēmu pamatskolas direktore, Ilona Vilcāne, Dricānu vidusskolas skolotāja, Ingrīda Ūzulāne, – Kaunatas vidusskolas skolotāja, Antonija Kroiča, Bērzgales pamatskolas skolotāja, Irēna Dubovska – Tiskādu vidusskolas skolotāja, Alla Ivanova (Kruķu pamatskola), Inga Katkovska (Rēznas pamatskola), Regīna Ruža (Kruķu pamatskola), Ineta Bauga (Verēmu pamatskola), Ņina Tužilkina (Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme”), Biruta Bikovska (Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde), Ilga Seņkāne– Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”.

Tāpat arī Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Iveta Dembovska (Dricānu vidusskola), Jānis Babris (Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola), Ināra Rjabovska (Nautrēnu vidusskola), Ludmila Ragozina (Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola), Rita Siņavska (Maltas vidusskola), Irīna Ščerbakova(Tiskādu vidusskola un Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde), Ingrīda Laduse (Rēznas pamatskola), Antoņina Smale (Maltas vidusskola), Vivina Kaļva (Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde), Inta Lilija Birķe (Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde), Aļona Terentjeva (Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”).

Pateicības rakstu saņēma arī Irīna Zeltiņa (Adamovas speciālā internātpamatskola), Dainis Čudars (Kaunatas vidusskola), Ilze Teilāne (Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola), Inita Kurme (Maltas vidusskola), Gunta Kopeika (Bērzgales pamatskola), Ivars Upenieks (Feimaņu pamatskola), Lilija Čeire (Rikavas pamatskola), Elita Kupruka (Jaunstrūžānu pamatskola), Rita Zujeva (Maltas Mūzikas skola), Elga Pokule(Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”), Ērika Žagare (Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”), Ļubova Bogdanova (Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde).

Spožo laureātu plejādi noslēdza Regīna Katkovska (Kaunatas vidusskola), Jānis Kupris (Adamovas speciālā internātpamatskola), Irēna Rancāne (Nautrēnu vidusskola), Juris Dervanovs (Maltas speciālā internātpamatskola), Andra Širina (Gaigalavas pamatskola), Jānis Veličko (Dricānu viduskola un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola), Vanda Ķebe (Jaunstrūžānu pamatskola), Velta Kozlova (Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”), Dzintra Šilova (Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde), Ligita Turlaja (Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”), Skaidrīte Veselova (Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa”).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Jūlija Jurāne pasniedza balvas tiem skolotājiem, par kuriem vislabākos vārdus teica jaunieši, kuri jau atstājuši skolas solu – RTA studenti. Tradicionālo Swedbankas balvu pasniedza Biznesa klientu apkalpošanas menedžere Evita Bacule – Treščilova, un to šogad saņēma Gaigalavas pamatskolas skolotājs Jānis Zapāns.

Skolotājs, tā ir profesija, kurā ir nepārtraukti jāpilnveidojas, jāseko izmaiņām, jābūt jaunam garā. Katru gadu novads priecājas par jaunajiem skolotājiem, šajā mācību gadā to ir septiņi — Vita Korkla – Griškānu pirmskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotāja, Svetlana Ponarada – Audriņu pamatskolas vēstures skolotāja, Jolanta Upeniece – Audriņu pamatskolas skolotāja – logopēde, Rita Aleksejeva – Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme”skolotāja, Santa Laizāne – Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja, Sintija Kāposte , Jaunstrūžānu pamatskolas sākumskolas skolotāja un Iluta Ieviņa – Cūkmace – Jaunstrūžānu pamatskolas izglītības psiholoģe. Jaunos skolotājus sveica Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, novēlēdams, lai arvien vairāk jauniešu nebaidītos izvēlēties skolotāja profesiju.

“Tā vai citādi, mēs visi esam saistīti neredzamām nītīm, un jebkura no četrām stihijām: gaiss, ūdens, zeme, ūdens, mums nesaprotamā veidā ietekmē mūsu gaišās un tumšās dienas. Šīs stihijas ir tik atšķirīgas, taču, vienlaikus arī viena otru papildinošas un līdzsvarojošas. Gluži kā Jūs, skolotāji, katrs par sevi tik atšķirīgs, taču darāt vienu darbu, jo esat izvēlējušies veikt šo misiju. Lai būtu harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli, esiet atvērti viens pret otru, iedvesmojieties cits no cita, lai Jūsu sirds siltums un mīlestība liek iemirdzēties tām zvaigznītēm, kuras ik dienu ir jums līdzās! Sirsnīgs sveiciens skolotāju dienā!” – tā pasākuma noslēgumā teica tā vadītājs Igors Isupovs.

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra saka lielu paldies Silmalas pagasta pārvaldei par atsaucību rīkot Skolotāju dienu Silmalas pagastā, kā arī Silmalas Kultūras nama vadītājai Natālijai Stafeckai par milzīgo ieguldījumu Rēzeknes novada Skolotāju dienas organizēšanā.

Anna Rancāne

ĪSTENOTS PROJEKTS "TAUTAS TĒRTPU IEGĀDE GRIŠKĀNU PAGASTA DEJOT UN DZIEDĀT GRIBĒTĀJIEM"

  Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros ir īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem” Nr. 17-01-AL15-A0192202-000023. Projekta īstenošanas rezultātā Griškānu PII “Sprīdītis” bērniem un pedagogiem ir iegādāti 8 meiteņu, 8 zēnu un 8 sieviešu tautas tērpu komplekti, par kopējo summu 4624 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit četri euro). Projekta publiskais finansējums ir 4161,60 EUR un Griškānu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 462,40 EUR.

   Līdz šīm Griškānu PII “Sprīdītis” audzēkņi un pedagogi visos kultūras pasākumos uzstājās pašdarinātos apģērbos, kas ,diemžēl, neatbilda mūsdienu mākslinieciskās pašdarbības stingrajām prasībām. Realizējot projektu, Griškānu pagasta bērni un pieaugušie ir ieguvuši jaunus, skaistus tautastērpus. Tautastērpu komplektā meitenēm un sievietēm ietilpst brunči, garais krekls, priekšauts, galvas lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa. Savukārt, zēnu komplektā ietilpst: bikses, krekls, kakla lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa.

   Tautas tērpus darināja Ludzas biedrības “Senpilsāta”meistari. Paldies viņiem par kvalitatīvu darbu, sadarbību un sapratni. Sakām lielu paldies Aijai Dundurei par profesionālo konsultāciju. Paldies arī pagasta darbiniekiem Pāvelam Streikišam un Ivaram Arbidānam par sniegtajiem transporta pakalpojumiem.

Turpmāk, tērpjoties jaunajos tautastērpos, Griškānu pagasta mazie un lieli dejot un dziedāt gribētāji ar prieku apgūs latviešu tautas tradīcijas un kultūru, kā arī, uzstājoties kopā ar citiem pagastiem svētkos un tematiskajos pasākumos, veidos Rēzeknes novada latvisko vidi.

Projekta vadītāja Svetlana Klīdzēja,

biedrības Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids” valdes locekle

„TALANTU ŠOVS” GRIŠKĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

    Griškānu PII apmeklē daudz talantīgu bērnu. Lai pērles iemirdzētos, tās jāizceļ no upes dzelmes, jāpulē un jāsaudzē. Tāpat arī ar talantiem – tie jāatklāj un jāizkopj, un ir svarīgi tos atklāt jau bērnībā.

     Īpašs prieks par tiem bērniem, kuri pirmsskolas iestādes „Talantu šovā” 30. martā kāpa uz skatuves, lai demonstrētu savas spējas un īpašās aizraušanās. Kopumā pasākumā uzstājās 14 bērni, vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Repertuārs bija daudzveidīgs. Brālis un māsa, Timurs un Anita Glaudiņi, spēlēja akordeonu un klavieres. Sofija Audziša, Signija Avišāne un Nikola Ovsjankina izpaudās skaitot jautrus dzejolīšus. Adele Vilčiņska un Ksenija Andžāne dejoja brinīšķīgas dejas. Trīsgadīgais Andrejs Kozlovs dejoja skaistu latviešu tautas deju. Dziesma par māmiņu Svetlanas Stepanovas izpildījumā, līdz asarām samulsināja daudzus pieaugušos. Skatītājus neatstāja vienaldzīgus Artjoma Šarapova un Timura Labanova izpildītās dziesmas par pavasari. Savus pirmos soļus karatē demonstrēja Ričards Radiņš-Belovs. Radions Mivriniks un Kirils Rastkovs priecēja skatītājus ar ziepju burbuļu atrakcijām.

    Pasākumā valdīja draudzīga atmosfēra. “Talantu šovs” apzināti netiek veidots kā konkurss ar vērtēšanu un pakāpju iegūšanu, bet gan kā pasākums, kurā varam no sirds priecāties un just līdzi visiem ar dažādiem talantiem apveltītajiem bērniem.

    Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns un Griškānu pagasta bibliotēkas vadītāja Vija Proveja apmeklēja pasākumu un kopā ar visiem klātesošajiem priecājās par bērnu sniegumu.

GRIŠKĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE – TURPMĀK AR NOSAUKUMU “SPRĪDĪTIS”

     No šī gada 1. aprīļa,  iestādes tēla atpazīstamībai,  Griškānu pirmsskolas izglītības iestādei tika piešķirts nosaukums “Sprīdītis”. 3. aprīlī iestādē notika „vārda došanos svētki”, uz kuriem bija ieradušies Sprīdītis un Laimes māte.

     Sprīdītis, pūšot stabulīti, lika dancot visiem bērniem. Pieķeroties pie burvju sprungulīša, bērni kopā ar Sprīdīti gāja rotaļās. Jautro aktivitāšu noslēgumā, Sprīdītis secināja, ka ir atradis „LAIMĪGO ZEMI”, un tā ir mūsu pirmsskolas izglītības iestāde. Turpmāk šeit būs viņa mājas, kur viņš ik dienu darbosies kopā ar čakliem, labsirdīgiem un  līksmiem bērniem. Bērni uzņēma Sprīdīti savā draudzīgajā saimē.

     Svinīgā pasākumā tika atklāta plāksne, kura norāda uz Sprīdīša piederību šai iestādei. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns novēleja bērniem un iestādes kolektīvam nest iestādes vārdu ar divreiz lielāku atbildību. Tāpat arī mudināja bērnus, lai tie tikpat dedzīgi kā Sprīdītis mīlētu, cienītu un sargātu savu zemi.
     Neviena dzimšanas diena vai kristības netiek rīkotas bez tortes, tāpēc, visiem par prieku, tika pasniegta „Sprīdīša” torte. Ikviens varēja nobaudīt gardo cienastu.

GRIŠKĀNU BĒRNI SVĒTKOS IEPRIECINA SENIORUS

        2016. gada nogalē Griškānu Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvā radās doma sagādāt dāvanas cilvēkiem, kuriem tās nestu īpašu prieku. Labestības nedēļas ietvaros, 27. un 28. decembrī, mūsu iestādes pedagogi kopā ar audzēkņiem devās uz Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātu Strūžānos un Rēzeknes pilsētas pansionātu, lai iepriecinātu to iemītniekus ar sirsnīgu priekšnesumu.

        Mēs esam pārliecināti, ka ir svarīgi bērniem jau no mazotnes iemācīt darīt labus darbus. Labs darbiņš, kaut arī mazs, spēj iepriecināt citus cilvēkus, arī tos, kuri ir vientuļi, slimi un nespēj par sevi parūpēties.

        Lai sniegtu sirds siltumu šiem ļaudīm, pedagogi kopā ar bērniem sagatavoja priekšnesumus Ziemassvētku noskaņās – dziesmas un labestīgu ludziņu. Pēc priekšnesumiem bērni uzdāvināja pansionāta iemītniekiem dāvanas.

Please reload