IEPIRKUMI

JAUTĀJUMI UN ATBILDES SAIMNIECĪBAS IEPIRKUMAM "PREČU IEGĀDE GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM" IDENTIFIKĀCIJAS NR. GPP 2018/5

Jautājumi un atbildes:

 

Likums neparedz šī nelielā iepirkuma 9. panta kārtībā grozījumus, jo apjomi un iepirkums ir līdz iepirkuma slieksnim.
 [1] Vai p.4.1. nepārklājas ar  p.2.2.? -
4.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši piegādes līguma projektam (nolikuma pielikumā Nr.3), saskaņā ar PIL 60.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu.
2.2. Atbilstības pierādīšanai nolikuma 2.1.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti.

Nepārklājas, detalizēti paskaidro kvalifikācijas prasības.

[2] Vai p.2.4. ir korekts (no kuras summas tad tiek rēķināts līgumsods?) un vai p.4.2. nepārklājas ar p.2.4.?:

 

 

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas,  no nesavlaicīgi piegādāto Preču vērtības par katru nokavēto dienu - līgumsods tiek rēķināts no kopējās līguma summas, ir paredzēti divi līgumi - iepirkuma pirmajai un  iepirkuma otrajai daļai, tātad - no pirmā vai no otrā līguma, uz kuru attiecas piegāde.

4.2. Par pasūtījumā noteiktā Preču piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājam paredzēts līgumsods 0,1% apmērā no nesavlaicīgi piegādāto Preču vērtības par katru nokavēto dienu. Šis līguma punkts ir par Pušu atbildību, punkts 2 - par tiesībām un pienākumiem, informācijas nesēja ziņā tie pārklājas.

 

[3] Ierosinām p.4.3. norobežoties ar tiešajiem zaudējumiem, kuri ir prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas.
Pasūtītājs vēlas iekļaut arī ar zaudējumiem, kuri rodas, piemēram, sasitot preci līdz piegādes vietai. Formulējums ietver arī bezdarbības sekas.

[4] Vai līgumā nav jāatrunā preces pasūtījumu veikšanas procesu (pa e-pastu vai kā) un piegādes kārtību (cik dienās)? Tā kā šis jautājums nav atrunāts līgumā, par to vienosimies pirms līguma slēgšanas, nozīmējot sadarbības kontaktpersonu no katras puses un saziņa ir iespējama gan e-pastu, gan telefoniski, pasūtījuma brīdī vienojoties par piegādes termiņiem un to fiksējot sarakstē.

SAIMNIECĪBAS PREČU IEGĀDE GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

Publicēts 17.07.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018 .gada 30. jūlijam, plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Saimniecības preču iegāde Griškānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Kontaktpersona – Ināra Groce, 29299709, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: infp@griskani.lv

Nolikums

Specifikācija

AUTOCEĻA NR.5627 LITAVNIEKI – JUPATOVKA 1,895 KM RĒZEKNES NOVADA GRIŠKĀNU PAGASTĀ PĀRBŪVE

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.06.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv

Nolikums

Kopējais darbu daudzumu saraksts

IEPIRKUMS: PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS GRIŠKĀNU PAGASTA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI 2018.GADAM

Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 23.aprīlim, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam”
Kontaktpersona – Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv

IEPIRKUMS: PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS GRIŠKĀNU PAGASTA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI 2018.GADAM

Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20. marts, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam”
Kontaktpersona – Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv

IEPIRKUMS "DOLOMĪTA ŠĶEMBU, SMILTS, GRANTS PIEGĀDE RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDEI 2018.GADAM"

Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/2

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 7.marts, plkst.10.00

Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641

 

Iepirkuma priekšmets -”Dolomīta šķembu, smilts,grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2018..gadam”

Kontaktpersona – Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv

NOLIKUMS

Please reload