IEDZĪVOTĀJIEM

VID uzsāks pieteikumu pieņemšanu dīkstāves atbalstam un atbalstam algu subsīdijai

​Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus[1], paredzot atbalsta pasākumus darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varēs iesniegt, sākot no 1. decembra.

Laikā no ārkārtējās situācijas pirmās dienas, 9. novembra, līdz nākamā gada 9. janvārim uzņēmējiem būs pieejams atbalsts to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algas subsīdija tiem darbiniekiem, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku. Savukārt pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem būs pieejams atbalsts par dīkstāvi.

Atbalstu par dīkstāvi var saņemt, darbojoties jebkurā nozarē, ja ienākumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī (mēnešos, kuros ir notikusi darbība), ir vismaz par 50 %. Savukārt, lai saņemtu atbalstu algu subsīdijai, ieņēmumu kritumam jābūt vismaz 20 % apmērā.

Darbinieki, kas ir dīkstāvē un nestrādā, varēs saņemt atbalstu 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim. Ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējā darba samaksas aprēķinā neiekļaus. Savukārt mikrouzņēmuma darbinieki varēs saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba algas par šī gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam. Ja darbinieks darbu uzsācis oktobrī,  aprēķinam izmantos mikrouzņēmuma papildus sniegto informāciju.

Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 330 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.

Algu subsīdija veidota, lai darbinieki, kas ārkārtējas situācijas ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku, varētu turpināt saņemt tādu atalgojumu, kā saņēma pirms tam. Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņems atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro. Savukārt darba devējam būs pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.

Saimnieciskajai darbībai samazinoties par vismaz 50 %, atbalstu var saņemt arī pašnodarbinātie un patentmaksas maksātāji.

Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības šī gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām

Pašnodarbinātā persona - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par šī gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Savukārt patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 330 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents.

Papildus dīkstāves atbalstam VSAA piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru cilvēkam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS būs pieejama no šī gada 1. decembra. Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.

Darba devējs līdztekus iesniegumam iesniedz arī darba devēja ziņojumu par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarāciju, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.

Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembri – līdz 15. janvārim, bet par janvāri – līdz 15. februārim.

Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad dīkstāves atbalstu un algas subsīdiju saņemt nevarēs. Tā, piemēram, atbalstu atteiks darba devējam, ja tas nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas vai ne pēc savas iniciatīvas ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība. Atbalsts nav paredzēts darba devēja padomes locekļiem.

Savukārt pašnodarbinātie nesaņems atbalstu, piemēram, ja to nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu. Tāpat atbalstu nevarēs saņemt cilvēki, kas jau saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros.

Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā šī gada martā, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana līdz trim gadiem, ātrāka PVN pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus u.c. Informācija par tiem pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja zvana laikā pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

 

[1] 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos

Adventes laikā atcerieties par drošību!

Tuvojas Adventes laiks, kad mājas un dzīvokļus, kā arī sabiedriskās ēkas rotās adventes vainagi un svētku noskaņas radīšanai tiks iedegtas sveces. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka ik gadu šajā laikā no bez uzraudzības atstātas iedegtas sveces izceļas vairāki ugunsgrēki. Sagaidot pirmo adventes svētdienu, VUGD atgādina vairākus drošības padomus, lai no degošām svecēm neizceltos liela nelaime.

Pērn ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 19 ugunsgrēkus, kuri, visticamāk, izcēlās adventes vainagā vai Ziemassvētku eglītē ievietotas degošas sveces dēļ, vai bez uzraudzības atstātām degošām svecēm. Šogad līdz novembra sākumam reģistrēti jau 17 šādi ugunsgrēki. Ik gadu šādos ugunsgrēkos cieš cilvēki – pērn cieta viens cilvēks, bet šogad cieta četri cilvēki, bet viens cilvēks gāja bojā.

 

Kas jāņem vērā, lai nerastos ugunsnelaime?

Adventes vainagi un dekori, lielākoties, tiek gatavoti no degtspējīgiem materiāliem, tādēļ ir rūpīgi jāpārdomā sveču izvietojums, lai to liesmas būtu drošā attālumā no dekorācijām un apkārtējiem priekšmetiem un neizraisītu ugunsgrēku, kā arī jāpievērš uzmanība, kur novietots pats adventes vainags vai eglīte un citi Ziemassvētku rotājumi.

Ja tiek izmantots klasisks adventes vainags, tad tajā ir jāievieto stabili un nedegoši sveču turētāji un tikai uz tiem var likt sveces. Vainagu vai dekoru ir jānovieto uz stabilas un nedegošas virsmas.

Degošu sveci jānovieto drošā attālumā no aizkariem, mēbelēm vai citiem degtspējīgiem priekšmetiem. Jārūpējas, lai pie aizdedzinātām svecēm nevarētu piekļūt mazi bērni un mājdzīvnieki!

VUGD aicina atcerēties, ka sveces un vainagus nevar novietot uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem. Neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom no telpas vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas!

 

Kas jāņem vērā, uzstādot elektriskās virtenes?

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties, ka:

 • pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet mājiņas apzīmējumu ar, piemēram, angļu valodas paskaidrojumu “for outdoor use”, tad šis rotājums būs piemērots ēkas vai eglītes greznošanai laukā;

 • iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru svārstības un mitrumu;

 • ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.

 

VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu Adventes laiku un atgādina, ja tomēr nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, zvaniet uz 112!

 

Plašākai informācijai:

Ilze Dāme-Birziņa

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075854, e-pasts: prese@vugd.gov.lv

SVEICAM LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 102. GADADIENĀ

GRIŠKĀNU PAGASTĀ TIEK REALIZĒTIE JAUNIEŠU INVENTĀRA IEGĀDES UN RĀZNAS NACIONĀLĀ PARKA BIEDRĪBAS PROJEKTI

Lai veicinātu jauniešu iesaisti lietderīgā laika pavadīšanā un sporta aktivitātēs, uzlabojot fizisko sagatavotību un veselību, Griškānu pagastā tika realizēts jauniešu inventāra projekts inline hokeja ekipējuma iegādei. Tika iegādāti četri pāri Inline hokeja ekipējuma, ražotāja BAUER skrituļslidas, kā arī trīs hokeja nūjas.

Paralēli inventāra projektam tika iesniegts pieteikums “Rāznas nacionālā parka biedrības” izsludinātajā projektu konkursam par finansējuma piešķiršanu līdz 600 EUR projektiem, kuri veicinās pagastu apvienības (Griškānu, Stoļerovas, Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna pagastu) atpazīstamību, infrastruktūras sakārtošanu, moderno tehnoloģiju ieviešanu un inventāra iegādi dažādu sabiedrisku aktivitāšu nodrošināšanai. Izvērtējot visus iesniegtos projektu pieteikumus, komisija izvēlējās piecus konkursa kritērijiem atbilstošākos projektus, kuros tika iekļauts arī Griškānu pagasta Griškānu jauniešu centra “JOLO” projekts “Inline hokeja un hokeja inventāra iegāde”. Projekta rezultātā tika iegādāts pilns hokeja spēlētāju ekipējums (kopā diviem spēlētājiem), kuru varēs izmantot Griškānu pagasta jaunieši un hokeja entuziasti Kaunatas pagastu apvienībā.

Šis ir nozīmīgs solis Griškānu pagasta sporta attīstībā. Viennozīmīgi, abi realizētie projekti veicinās jauniešu pievēršanos Inline hokeja un hokeja nodarbībām. Rēzeknes novadā ir Inline hokeja laukums, kurš katru sezonu (no aprīļa līdz pat vēlam rudenim) pulcē šī sporta veida vietējos entuziastus, kā arī viesus no Rīgas, Olaines un blakusesošajiem novadiem. Šis ir vēl viens ieguldījums šī sporta veida attīstībā Rēzeknes novadā.

 

Igors Isupovs,
Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists
Inline hokeja entuziasts

GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE NO 28. OKTOBRA SNIEDZ PAKALPOJUMUS ATTĀLINĀTI

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu”, lai samazinātu infekcijas slimības Covid-19 izplatību,

Griškānu pagasta pārvalde no 28.oktobra

sniedz  pakalpojumus attālināti.

Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti,

klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšana klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās,

ar sejas masku un ievērojot 2m distanci

 

Lūdzam, pēc iespējas maksājumus veikt izmantojot internetbanku, dzīvesvietas deklarēšanai izmantot portalu www.latvija.lv

 

 

Struktūrvienības “Griskanu pagasta pārvalde”

darbinieku kontakti

e-pasta adrese info@griskani.lv, tālrunis uzziņām: 64640431

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr.64640507

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 28786267 vai e-pastu edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv

Kasieres tālrunis: 27879551

Maltas bāriņtiesas locekles Dainas Bulles tālrunis saziņai: 26143838

Bibliotekāres numurs : 27872413

NOSLĒDZIES RĀZNAS NACIONĀLĀ PARKA BIEDRĪBAS PROJEKTU KONKURSS

Noslēdzies Rāznas nacionālā parka biedrības rīkotais projektu konkurss, kurā tika sadalīts finansējums projektiem līdz 600 EUR.

Kaunatas Pagastu Apvienības biedrība “Rāzna nacionālā parka biedrība” 2020. gada jūlija mēnesī izsludināja projektu konkursu finansējumu piešķiršanai projektiem, kuri veicinās pagastu apvienības (Griškānu, Stoļerovas, Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna pagastu) atpazīstamību, infrastruktūras sakārtošanu, moderno tehnoloģiju ieviešanu un inventāra iegādi dažādu sabiedrisku aktivitāšu nodrošināšanai.

Izvērtējot visus iesniegtos projektu pieteikumus, komisija izvēlējās piecus konkursa kritērijiem atbilstošākos projektus:

 • Kaunatas pagasta “Kaunatas Vissvētās Marijas Apmeklēšanas Romas Katoļu Draudzes” projekts “Kaunatas baznīcas infrastruktūras sakārtošana un pieejamības uzlabošana”;

 • Mākoņkalna pagasta Mākoņkalna tautas nama projekts “Telts iegāde pasākumu rīkošanai brīvā dabā”;

 • Stoļerovas pagasta biedrības “Taureņi” projekts “Stoļerovas bērnu laukuma papildināšana ar jauniem elementiem”;

 • Čornajas pagasta Čornajas pagasta jauniešu centra “HORIZONTS” projekts “Sporto visi!”;

 • Griškānu pagasta Griškānu janiešu centra “JOLO” projekts “Inline hokeja un hokeja inventāra iegāde”;

Projektu realizācijas termiņš: 2020. gada 1. decembris.

Kontaktinformācija: Marija Rukmane (“Rāznas nacionālā parka biedrība”)

Tālrunis: 28330703
E-pasts: biedriba.razna@inbox.lv

GRIŠKĀNU PAGASTA IEDZĪVOTĀJI PIEDALĀS RĒZEKNES NOVADA KOPĪBAS SKRĒJIENĀ

17. jūlijā Rēzeknes novada notika vēl nebijis skrējiens par godu Rēzeknes novada dienā ar nosaukumu "Kopības skrējiens", kurš sevī vienoja visu novada pagastus tādā veidā noskrienot maršrutu apkārt Rēzeknes novadam. Viens no posmie norisinājās arī Griškānu pagastā, kura distance bija iezīmēta no Lendžiem līdz pat Griškānu pagasta Sprūževai ar kopīgo attālumu 15,5 kilometri. Tieši šajā posmā Griškānu pagasta aktīvākie iedzīvotāji vienojās skrējienā un tiem piebiedrojās arī Verēmu pagasta skriešanas entuziasti.  Prieks par to, ka Griškānu pagastā ir aktīvi un sportiski iedzīvotāji, kuri vēlas līdzdarboties un veidot pozitīvu notikumus Griškānu pagastā un Rēzeknes novadā. 

BIEDRĪBA “RĀZNA NACIONĀLĀ PARKA BIEDRĪBA" IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU

Biedrība “Rāzna nacionālā parka biedrība" izsludina projektu konkursu KAUNATAS PAGASTU APVIENĪBAS iedzīvotājiem un esošām organizācijām (jauniešu centri, skolas, kultūras nami utml.)

Tiek piešķirts finansējums līdz 600 eiro sekojošiem mērķiem:
1. Infrastruktūras sakārtošana
2. Inventāra iegāde
3. Kaunatas pagastu apvienības tēla popularizēšana un atpazīstamība
4. Moderno tehnoloģiju ieviešana

Pieteikumus projektu konkursam iesniedz līdz 2020. gada 31.jūlijam, sūtot uz e-pastu: biedriba.razna@inbox.lv

 

Vairāk informācijas skatīt projektu ko kursa nolikumā:
https://failiem.lv/biedriba.razna#79qejqv2;/view/Rāzna

LAI SAŅEMTU MAKSĀJUMUS, ZĀLE JĀNOPĻAUJ UN JĀNOVĀC. SMALCINĀT NEDRĪKTS!

Viens no nosacījumiem, lai par zālāju platībām varētu saņemt atbalsta maksājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un jākopj. Lauku atbalsta dienests atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.

Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto zāli atstāt vālos uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību maksājumi netiks piešķirti un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks samazināts maksājums.

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli atstāj uz lauka, tad augi ar sasmalcināto biomasu saņem lielu barības vielu daudzumu, kas var būtiski manīt veģetāciju un samazināt zālāja bioloģisko daudzveidību. Savukārt ja zāles smalcināšanu veic vēlu, veģetācijas sezonas beigās, šāda zāle veido kūlas slāni, kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību, bet arī rada risku, ka pavasarī iespējama paaugstināta ugunsbīstamība.  Ja zālāji atrodas palienēs, nopļautā un atstātā biomasa palu laikā var tikt aiznesta, tomēr ūdens to var sanest vienkopus, piemēram, upju līkumos, tādējādi veicinot to aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.augusts ir pēdējais datums, kad atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem. Pēdējais datums, kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izmantoti biškopībā nektāra vākšanai un ārstniecības augu vākšanai, ir 15. septembris.

Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākošajai saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz lauka, tad par platību, kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 29420515

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES VIENĪBU NOMAS TIESĪBU IZSOLĒM

1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0118, 7846 006 0119 Griškānu pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN) par katru zemes vienību un izsoles solis EUR 3,00 ( trīs euro).

3. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads)” ēkas 1.stāvs, 2020.gada 19.jūnijā plkst.10.00 un plkst.10.30.

4. Nomas objekts – pašvaldībai īpašumā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420  Griškānu pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

5. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 85,00 (bez PVN) par zemes vienību un izsoles solis EUR 9,00 (deviņi euro).

6. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads)” ēkas 1.stāvs, 2020.gada 19.jūnijā plkst.11.00.

7. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

8. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 19. jūnijam, plkst. 9.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).

9. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

10. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Tuči un Čapkova, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00-11.45 un 12.30-16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 28786267.

11. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

NO ŠODIENAS PIEEJAMI VISI VALSTS APMAKSĀTIE PLĀNVEIDA VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMI

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar šodienu, 3.jūniju, pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi. Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt, iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu, joprojām spēkā iepriekšējā kārtība - iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst. Būtiski atcerēties iespēju robežās ievērot divu metru distanci, regulāri dezinficēt rokas un lietot sejas masku.

Šobrīd ārstniecības iestādēs pakalpojumus var sniegt, ja individuālos aizsardzības līdzekļus lieto gan ārstniecības personas (atbilstoši noteiktajām rekomendācijām), gan pacienti. Pacients ārstniecības iestādē var ierasties ar savu sejas masku, tai skaitā var izmantot higiēnisko masku jeb masku, kas darināta no auduma. Ja pacientam savas maskas nav, ārstniecības iestādei tā jānodrošina, izsniedzot pacientam bez maksas vai dodot iespēju to iegādāties.

Noteikts, ka pirms plānveida operācijām vai invazīvajām manipulācijām ārstējošais ārsts vai arī ģimenes ārsts pacientu nosūta Covid-19 testa veikšanai un manipulācija tiks veikta tikai negatīva testa rezultāta gadījumā. Ārsts savlaicīgi brīdina par nepieciešamību veikt Covid-19 testu.

Plānots, ka jūnija vidū gaidīšanas rindu garumi uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiks atjaunoti arī vietnē rindapiearsta.lv, kas uz pakalpojumu ierobežošanas laiku tika pielāgota, lai iedzīvotājiem būtu iespēja noskaidrot, kurš valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējs strādā un kādi pakalpojumi pieejami.

Neskatoties uz to, ka valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ir pilnībā atjaunota, NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo līdz ar pakalpojumu atjaunošanu, ieviesti stingrāki piesardzības pasākumi.Vienlaikus ārstniecības iestādēm ir saglabāta iespēja sniegt attālinātas speciālistu konsultācijas.

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd  ir nepieciešami, īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti, kurām Covid-19 infekcija var izraisīt smagas sekas.

Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu veselība stāvokli un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas darbojas visu diennakti vai, iepriekš piesakoties, apmeklēt dežūrārstu.

 

Gadījumos, ja ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem vai nepieciešama precīzāka informācija par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt NVD uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234 vai rakstīt e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv.

PAZIŅOJUMS PAR RZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Rēzeknes novada dome 2020. gada 21. maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.


Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.
Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un fiziskam personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojās novada teritorijā.


Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un darbības jomu.
Pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tika izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojumā un vides pārskatā. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiek piedāvāti publiskai apspriešanai. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana Rēzeknes novada domē ir paredzēta 2020. gada jūlijā.


Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas ilgums paredzēts trīs nedēļas: no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 1. jūlijam. Savukārt sanāksme paredzēta 2020. gada 19. jūnijā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē plkst. 12.00 (datumi var mainīties, jā valstī tiks pagarināts ārkārtas stāvoklis).


Dokumentu materiāli publiskās apspriešanas laikā būs apskatāmi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv

GRIŠKĀNU PAGASTA TERITORIJĀ KAPUSVĒTTKU LAIKI UN DATUMI 2020. GADĀ

​Tuči - 13.jūnijā - 14.00

Staroščiki - 20.jūnijā - 14.00

Čapkova - 27.jūnijā - 14.00

Dreizi - 4.jūlijā - 14.00

Greiškāni - 25.jūlijā - 14.00

IZSLUDINA KONKURSU PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU JAUNIEŠU DARBA PRAKSĒM

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jauniešu darba praksēm vasaras periodā, kas tiks īstenotas laika posmā no 2020. gada 10. jūnija līdz 31. augustam.

Konkursa mērķis ir nodarbināt jauniešus vasaras periodā, kā arī veicināt jauniešu darba prakses un neformālās izglītības attīstību Rēzeknes novadā.

Konkursā tiek aicināti piedalīties Rēzeknes novada pagastos dzīvojošie jaunieši, kas 2019./2020. mācību gadā beidz 9., 10. vai 11. klasi (1. un 2. kursu arodskolās) kādā no izglītības iestādēm Rēzeknes novadā vai Rēzeknes pilsētā (jauniešu deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novadā!).

Pieteikumi tiek gaidīti Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs līdz 5. jūnijam plkst. 16.00.

ATJAUNOTA LIELĀKĀ DAĻĀ VALSTS APMAKSĀTO PLĀNVEIDA VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar šodienu, 20.maiju, pieejami gandrīz visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi. Vēl pagaidām ierobežojumi saglabāti plānveida stacionāro pakalpojumu jomā un dienas stacionārā nav pieejamas plānveida operācijas, kas tiek veiktas, izmantojot vispārējo anestēziju (endotraheālo anestēziju vai laringeālo masku). Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu joprojām spēkā iepriekšējā kārtība - iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst.

Noteikts, ka pirms plānveida operācijām vai invazīvajām manipulācijām ārstējošais ārsts pacientu nosūta Covid 19 testa veikšanai un manipulācija tiks veikta tikai negatīva testa rezultāta gadījumā.

No 20.maija stacionārajā veselības aprūpē, papildus jau iepriekš nodrošinātajiem pakalpojumiem (onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte), pieejama:

 • izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu čūlu mikroķirurģiska ārstēšana;

 • acu operācijas, kas bez ķirurģiskas iejaukšanās draud ar aklumu, ja nepieciešama stacionāra ārstēšana;

 • invazīva ārstēšana pacientiem ar sirds ritma traucējumiem;

 • kohleārā implantācija;

 • orgānu transplantācija;

 • locītavu endoprotezēšana.

 

Jau vēstīts, ka no 27.marta līdz 20.aprīlim, lai ierobežotu Covid 19 infekcijas izplatību, tika pārtraukta lielākā daļa plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, kā arī pacientu pierakstīšana uz veselības aprūpes pakalpojumiem. Sākot ar 20.aprīli plānveida pakalpojumi pakāpeniski tiek atjaunoti, vienlaikus gan ārstniecības iestādēm, gan pacientiem izvirzot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, kas jāievēro, lai ierobežotu infekcijas izplatību. Šobrīd visi pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi aplūkojami  NVD mājas lapā. Ar 23.aprīli ārstniecības iestādes atsākušas arī pacientu pierakstu uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, prioritāri pierakstot pacientus, kuriem tie tika atcelti. Plānots, ka jūnijā gaidīšanas rindu garumi uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiks atjaunoti arī vietnē rindapiearsta.lv, kas uz pakalpojumu ierobežošanas laiku tika pielāgota, lai iedzīvotājiem būtu iespēja noskaidrot, kurš valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējs strādā un kādi pakalpojumi pieejami.

Neskatoties uz to, ka valsts ambulatoro apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gandrīz pilnībā atjaunota, NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo līdz ar pakalpojumu atjaunošanu, ieviesti stingrāki piesardzības pasākumi - jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, jāierobežo pacientu skaits, kas vienlaicīgi uzturas ārstniecības iestādes telpās, jānosaka precīzs ierašanās laiks veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, kā arī pēc katra pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas pasākumi. Tāpat ārstniecības iestādēs gan mediķiem, gan pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi. Tāpat ārstniecības iestādēm ir saglabāta iespēja sniegt attālinātas speciālistu konsultācijas, ja tas ir iespējams.

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd  ir nepieciešami un nav atliekami, īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti, kurām Covid 19 infekcija var izraisīt smagas sekas.

Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu veselība stāvokli un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas darbojas visu diennakti vai, iepriekš piesakoties, apmeklēt dežūrārstu.

Gadījumos, ja ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem vai nepieciešama precīzāka informācija par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt NVD uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67045007; 28383970; 26368442

IETEIKUMI ĒKU APSAIMNIEKOTĀJIEM UN KATRAM ŪDENS LIETOTĀJAM

Pakāpeniski mazinot noteiktos ierobežojumus un iestādēm, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem atsākot darbu pēc dīkstāves, ūdens patērētājiem ir jāievēro vairāki noteikumi, lai nodrošinātu, ka dzeramais jeb aukstais ūdens ir drošs lietošanai:

 

 • pirms ūdens lietošanas uzturā ir jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina – notecināšanu sākt  ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz vistālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots;

 

 • ūdeni nepieciešams notecināt līdz tas ir dzidrs un vēss;

 

 • ja ūdensapgādes sistēmā ir uzstādīti jebkādi papildu filtri vai iekārtas ūdens mīkstināšanai, tās ir jāpārbauda un ieteicami jāveic to tīrīšana un skalošana, ​​lai nodrošinātu to pareizu darbību;

 

 • ja ūdeni piegādā no ēkā esošām uzkrājošām tvertnēm, tās nepieciešams iztukšot un piepildīt ar “svaigu” ūdeni no ienākošās padeves;

 

 • sarežģītām ūdensapgādes sistēmām jāpārbauda ūdens spiediens dažādās sistēmas vietās, un to veic kompetents speciālists! 

 

Ierobežojumi, kuri tika noteikti, lai mazinātu jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izplatības risku Latvijā ar 2020.gada 13.martu, var ietekmēt arī dzeramā ūdens kvalitāti ēku iekšējos ūdens tīklos. Ēkās atrodošos iestāžu slēgšana vai to daļēja darba pārtraukšana krasi samazina ūdens patēriņu. Zemā patēriņa dēļ ūdens sastāvas (stagnē) līdz ar to var tikt ietekmēta ūdens kvalitāte, kas visbiežāk var tikt saistīta ar pasliktinātu ūdens garšu, smaržu vai krāsu (duļķainību).

 

Tomēr veselībai lielāko risku var radīt leģionellu baktēriju savairošanās stagnējošā ūdenī un ar tām saistītā legioneloze jeb Leģionāru slimība, ieelpojot inficēta ūdens aerosolu! Leģionellu baktēriju savairošanās lielākoties ir saistītas karstā ūdens sistēmām, līdz ar to atsākot to ekspluatāciju, nepieciešams veikt papildu piesardzības pasākumus.

 

Karstā ūdens sistēmās ir jāveic analogi pasākumi, kā aukstā ūdensapgādes sistēmās, kā arī jāveic papildu  pasākumi, lai novērstu risku inficēties ar legionellozi:

 

 • pēc dīkstāves ilgi nelietotu izlietnes krānu un dušas uzgaļu iekšējās virsmas jāmazgā un jātīra, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus;

 

 • pirms karstā ūdens lietošanas dušā vai vannā tas ir jānotecina, līdz tas sasniedz vismaz 55°C; gan aukstā, gan karstā ūdens sistēmas skalošana jāveic tā, lai samazinātos aerosola veidošanās, piemēram, jānoņem dušas galvu pirms skalošanas, lai novērstu leģionellu baktēriju pārnešanas risku. Veicot skalošanu, ieteicams lietot individuālos aizsarglīdzekļus – sejas maskas, kas samazinās ūdens aerosola ieelpošanas iespējas;

 

 • karstā ūdens temperatūrai ūdens izdales vietā jābūt ne zemākai par 55°C, ieteicams dezinfekcijas nolūkos to īslaicīgi paaugstināt līdz 70°C, ja tas ir iespējams;

 

 • ja tiek izmantotas lokālas ūdens sildīšanas iekārtas, piemēram, boileri, tajās ir nepieciešams veikt “dezinfekcijas” pasākumus, uzkarsējot tajos esošo ūdeni līdz maksimālajai temperatūrai, ieteicam virs 70°C, ja tas ir iespējams.

 

Jāatceras, ka nevar inficēties ar leģionellām, dzerot ūdeni vai tajā peldoties un mazgājoties vannā! Lai radītu slimības simptomus, baktērijām ir jānokļūst cilvēka plaušās – ieelpojot ar baktērijām piesārņotas ūdens daļiņas (aerosolu), kas rodas, lietojot dušu, virpuļvannu vai no gaisa ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām, kā arī aizrijoties ar ūdeni un tādā veidā tam nokļūstot plaušās.

 

Detalizēta informācija par nosacījumiem, kas jāievēro legionellozes slimības profilaksei Veselības inspekcijas tīmekļvietnē - šeit.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas vides veselības nodaļa un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija.

KATRU PIRMDIENU PLKST.18.00 NOTIKS JOGAS NODARBĪBAS GRIŠKĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMĀ

STRUKTŪRVIENĪBA "GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE" PAZIŅO, KA NO 13.05.2020 PĒC IEPRIEKŠĒJĀS APMEKLĒTĀJU PIETEIKŠANĀS IR ATĻAUTA PIEŅEMŠANA KLĀTIENĒ

Struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde”

paziņo, ka no 13.05.2020.

pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās

ir atļauta pakalpojumu sniegšana klātienē :

 • apmeklētāju pieņemšana,

 • skaidras naudas  maksājumu pieņemšana pagasta pārvaldes kasē,

 • grāmatu izsniegšana un pieņemšana pagasta bibliotēkā

 

Griskanu pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

 

e-pasta adrese info@griskani.lv, tālrunis uzziņām: 64640431, mob. 26451063

 

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr.64640507

 

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 28786267 vai e-pastu edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv

 

Kasieres tālrunis: 27879551

 

Maltas bāriņtiesas locekles Jeļenas Kručānes tālrunis saziņai: 26586752

 

Bibliotekāres numurs : 27872413

     Lūdzam, pēc iespējas maksājumus veikt izmantojot internetbanku, dzīvesvietas deklarēšanai izmantot portālu www.latvija.lv

RĪCĪBAS AR SADZĪVES ATKRITUMIEM COVID-19 RISKU MAZINĀŠANAI

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

 

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

 • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.

 • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.

 • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.

 • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

 

Turpinām šķirot atkritumus

Atgādinām!

 

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineri:

 

 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim.

 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

 

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

 • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu.

 • SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.

 

 • Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

 

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!

ATSĀK PACIENTU PIERAKSTĪŠANU UZ PLĀNVEIDA VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMIEM

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, sākot ar 23.aprīli, ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā,  vēl nav pieejami un netiek sniegti. Savukārt, pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestādes iespēju robežās nodrošina prioritāri iedzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.

16. MAIJĀ NOTIKS LIELĀ TALKA

LIELĀ TALKA ŠOGAD NOTIKS 16. MAIJĀ! To ir iespējams veikt vienam pašam, kopā ar ģimeni vai duetā, ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji! 

REKOMENDĀCIJAS IEKŠLIETU MINISTIJAS SISTĒMĀ STRĀDĀJOŠIEM DARBINIEKIEM PAR INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANU COVID-19 GADĪJUMĀ

COVID-19 infekciju izraisošais koronavīruss izplatās:

 • tieši kontaktējoties ar inficētu personu,

 • ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot,

 • kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Visiem darbiniekiem nepieciešams ievērot personīgās higiēnas un profilakses pasākumus:

 • sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra);

 • bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;

 • ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;

 • izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām;

 • izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi;

 • klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;

 • tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, ar atbilstošiem dezinfekcijas līdzekļiem. Ja nav pieejami gatavi dezinfekcijas līdzekļi, tiek rekomendēts sagatavot 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdumu. Lielākā daļa sadzīves balinātāju satur 5% nātrija hipohlorītu. Šķidrajā balinātājā hlors ir dažādās koncentrācijās. Dezinfekcijas šķīduma pagatavošanai var izmantot jebkuras koncentrācijas balinātāja šķīdumu, izmantojot šādu formulu:

(X% pieejamajā balinātāja šķīdumā : X% vēlamā hlora) - 1= dezinfekcijas līdzeklim pievienojamais ūdens apjoms. Šajā formulā X% vēlamā hlora = 0,5 %.

Piemēram, ja 1 litrā balinātāja hlora koncentrācija ir 5%, tad dezinfekcijas šķīduma pagatavošanai nepieciešamo ūdens daudzumu aprēķina šādi: (5 % : 0,5%) - 1 = 9 l.

Tas nozīmē, ka esošajam balinātāja apjomam jāpievieno 9 litri ūdens, kā rezultātā tiek iegūti 10 litri dezinfekcijas šķīduma, ka satur 0,5% hlora;

 • regulāri tīrīt un vēdināt telpas.

 

Iekšlietu ministrijas sitēmā nodarbinātiem veicot savus ikdienas pienākumus un nenonākot ciešā kontaktā[1] ar COVID-19 pacientu nav jālieto speciāli IAL aizsardzībai pret COVID-19. 

Iekšlietu ministrijas sistēmā nodarbinātiem veicot savus ikdienas pienākumus un nonākot kontaktā ar COVID-19 aizdomu gadījumu vai apstiprinātu COVID-19 gadījumu ieteicams:

Iespējamā kontakta vieta

Kontakta veids

Nepieciešamie piesardzības pasākumi un IAL

Publiska telpa/teritorija

Darbības, kas neietver ciešu kontaktu ar personām (pasu vai citu dokumentu pārbaude, rekomendāciju bukletu izsniegšana, īsu norādījumu sniegšana).

Ievērot distanci ~2m.

Nav nepieciešams lietot IAL.

Iegaumē! Mazgāt rokas vai dezinficēt un izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei).

Izolācijas/uzturēšanās telpa/teritorija

Darbības, kas prasa uzturēšanos ar saslimušu personu vienā telpā/teritorijā un ir iespēja nodrošināt 2m distanci  (saslimušas personas apsardze, transportēšana, pārrunu veikšana, perimetra nodrošinājums izolācijas vietai).

Saslimušai personai nodrošināt medicīniskās sejas maskas uzvilkšanu.

Iespēju robežās ievērot 2 m distanci ar saslimušo personu.

Medicīniskā sejas maska, acu aizsardzība - brilles vai sejas aizsargstikls, cimdi

Uzvilkšanas un novilkšanas kārtība pielikumā.

Darbības, kas prasa uzturēšanos ar saslimušo personu vienā telpā/teritorijā un ir ciešs “seja pret seju” kontakts un iespējama elpceļu sekrēta izplatīšanās pilienu veidā (personas fiziska aizturēšana, situācijā, ja saslimusī persona ir agresīva un veic neadekvātas darbības, piem., spļaudās, apzināti klepo utt.).   

Saslimušai personai nodrošināt medicīniskās sejas maskas  uzvilkšanu.

FFP2 vai FFP3 respirators, acu aizsardzība - brilles vai sejas aizsargstikls, virsvalks vai kombinezons, cimdi.

Uzvilkšanas un novilkšanas kārtība pielikumā.

 

 

 

Vienreizlietojāmās medicīniskās sejas  maskas vai respiratorus nedrīkst lietot atkārtoti vai noņemt daļēji (atbīdot tos uz zoda vai kakla) un atkārtoti lietot.

Būtiski ir atcerēties, ka pēc IAL novilkšanas jādezinficē vai jāmazgā rokas ar ziepēm un ūdeni kā arī jānodrošina pareiza izlietoto IAL savākšana (marķēts polietilēna maiss/konteiners).

 

 

 

Dokuments sagatavots izmantojot:

 1. Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

 2. Pasaules Veselības organizācijas pagaidu norādījumus https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf

 3. Eiropas Slimību Proilakses un Kontroles centra ieteikumus https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

 

 

 

 

 

[1] ECDC definīcija – ciešs kontakts: persona, kas bijusi kontaktā ar COVID-19 pacientu aptuveni 2m attālumā un kontakta ilgumu vismaz 15 minūtes.

COVID-19 LAIKĀ VTUA AICINA IEVĒROT SAVSTARPĒJO DISTANCĒŠANOS

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atgādina, ka klātienes pakalpojumu saņemšanas laikā var veidoties rindas, tāpēc iedzīvotājus aicinām būt iecietīgiem un ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus par pakalpojuma nodrošināšanas organizāciju, ievērot savstarpējo divu metru distanci starp personām (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām) un citus epidemioloģiskos drošības noteikumus.

 

Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un aicināt pakalpojumu saņemt pēc COVID-19 ārkārtējās situācijas beigām.

 

Atgādinām - klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai pēc IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS, individuāli, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu vai iepriekš ieplānota un iestāde tīmekļa vietnē publiskota traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates grafika. Ja zvanījāt, bet nepacēlām, atzvanīsim!

 

VISPLAŠĀKĀ un AKTUĀLĀKĀ informācija par COVID-19 izplatību un ieteikumi, kā rīkoties, pieejama SPKC  un Veselības ministrijas tīmekļvietnēs. Lai gan speciālisti ir izteikuši brīdinājumu par koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, joprojām pienāk ziņas par personām, kuras, apzinoties, ka var būt infekcijas avots, bezatbildīgi pakļauj līdzcilvēkus saslimšanas riskam, neievērojot pašizolēšanās ieteikumus. Šāda rīcība var beigties gan ar kriminālatbildību un cietumsodu, gan piespiedu izolāciju.

 

Sargi sevi, sargi apkārtējos!

Paldies visiem par sapratni un atbalstu!

LIELDIENU BRĪVDIENU PERIODĀ NO 2020. GADA 9. LĪDZ 14. APRĪLIM GAIDĀMAS IZMAIŅAS GANDRĪZ 500 REĢIONĀLO AUTOBUSU MARŠRUTU VISĀ LATVIJĀ

Lieldienu brīvdienu periodā no 2020. gada 9. līdz 14. aprīlim gaidāmas izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Ņemot vērā, ka svētkos pasažieru braukšanas paradumi mainās, daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet citos to skaits tiks samazināts. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.

 

Izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē no visiem reģionālajiem autobusu maršrutiem, kur pasažieru pārvadājumus nodrošina 25 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ekspress Ādaži”, SIA “Galss Buss”,  SIA “Jelgavas autobusu parks”, SIA “Migar”, SIA “Dobeles autobusu parks”, SIA “Aiva auto”, SIA “AIPS”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Madonas ceļubūves SIA” un SIA “Ceļavējš”.

 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

VAR PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMIEM. IESNIEGUMUS LAD PALĪDZ AIZPILDĪT UN IESNIEGT ARĪ PA TĀLRUNI

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepaciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS.

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas, dienesta specialisti pārliecināsies par klienta identitāti.

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas sākumam (no 14.februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS.

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālrunu 67095000.

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

KĻŪSTI PAR BRĪVPRĀTĪGO UN PALĪDZI TIEM, KURIEM TAS IR NEPIECIEŠAMS

Jāzvana uz norādīto telefonu 25661991, tad brīvprātīgais saņem informāciju un sazinās ar personu, kam vajadziga palīdzība. Produkti un citas vajadzīgās lietas tiek iepirktas par personas līdzekļiem. Mēs savedam kopā brīvprātīgos ar cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama ir visvairāk - senioriem un citiem cilvēkiem pašizolācijā, kuriem noderētu kāds, kas aiziet uz veikalu vai aptieku!

 

Kļūsti par brīvprātīgo jau tagad! 💪

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAIS DIENESTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ STRĀDĀ ATTĀLINĀTI

No 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests pārtrauks klientu apkalpošanu klātienē un strādās attālināti. 

Šajā periodā iesniegumus var iesniegt:

- elektroniski sūtot uz e-pasta adresi socialaisdienests@rezeknesnovads.lv vai pa pastu;

- izmantojot e-pakalpojumu vidi : www.latvija.lv

- iesniegumus var atstāt pagasta pārvaldē speciāli izveidotā pastkastītē.

 

Ar Sociālā dienesta speciālistiem aicinām kontaktēties  ar e–pasta starpniecību vai zvanot uz speciālistu kontakttālruņiem:

PIEDĀVĀ PALĪDZĪBU PAŠIZOLĀCIJĀ ESOŠAJIEM RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests lūdz atsaukties Rēzeknes novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešama pārtikas piegāde mājās saistībā ar atrašanos pašizolācijā. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar sava pagasta sociālo darbinieku.

Pārtikas piegāde tiks veikta par personas līdzekļiem, gadījumā, ja pašizolētais atbilst trūcīgās un  maznodrošinātās personas kritērijiem, iespējams nodrošināt pārtikas pakas.

Rūpējoties par trūcīgam un maznodrošinātām ģimenēm, Rēzeknes novada Sociālais dienests turpina izdalīt Labklājības ministrijas nodrošinātās pārtikas pakas "Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem", kurās ir plašs Latvijā ražots produktu klāsts- milti, eļļa, sautēta cūkgaļa, manna, sausais piens, sausais olu maisījums,  sausais kartupeļu biezenis, iebiezināts piens, citi produkti - kopā 15 preču pozīcijas.

Katru mēnesi šāda pārtikas paka tiek izsniegta katram trūcīgas un  maznodrošinātās ģimenes loceklim.

Tāpat šīs ģimenes katru mēnesi saņem higiēnas līdzekļu paku (arī ražots Latvijā), kurā ir vairāku veidu veļas mazgāšanas līdzekļi, ziepes, šampūns, trauku mazgāšanas līdzekļi, kopā septiņas pozīcijas.

Plašāka informācija par pakām: https://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija

Vairāk par Sociālā dienesta darbu ārkārtas situācijā: http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-pasvaldibas-socialais-dienests-arkartas-situacija-strada-attalinati/

Informāciju sagatavoja:

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Diāna Selecka

e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv

tel.: 64607198, 26531297

LATGALĒ PĒRN KŪLAS UGUNSGRĒKU SKAITS BŪTISKI PIEAUDZIS

2019.gadā Latgalē reģistrēti 860 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 331 kūlas ugunsgrēku vairāk nekā gadu iepriekš. Vislielākais kūlas ugunsgrēku skaits Latgalē pērn reģistrēts Daugavpils pilsētā – 268 kūlas ugunsgrēki, kā arī Daugavpils novadā  - 180.  Kopumā Latgalē pērn izdegušas 1747 hektārus lielas teritorijas – visvairāk Daugavpils (692hektāri) un Rēzeknes (380hektāri) novados, kā arī Daugavpils pilsētā (278hektāri).

Pirmais kūlas ugunsgrēks pērn reģistrēts 21.februārī Daugavpilī, bet šogad 20. janvārī Zilupes novadā.

2019.gadā republikas pilsētās visvairāk kūlas ugunsgrēku bija tieši Daugavpilī – 268. Arī platības ziņā Daugavpils ar izdegušiem 278,9 hektāriem ierindojusies pirmajā vietā. Arī Rēzeknē, lai arī neliels, bet tomēr pieaugums kūlas ugunsgrēku skaitā.

PAZIŅOJUMS: KAUNATAS PAGASTU APVIENĪBA UN TĀS STRUKTŪRVIENĪBAS STRĀDĀS ATTĀLINĀTI.

Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ,

no 13.03.2020. līdz 14.04.2020.

Kaunatas pagastu apvienība un tās struktūrvienības

(Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna un

Stoļerovas pagastu pārvaldes)

iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems

TIKAI  ELEKTRONISKĀ  VEIDĀ.

 

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Lūdzam, pēc iespējas visus maksājumus veikt izmantojot internetbanku.

 

Griskanu pagasta pārvalde

 

e-pasta adrese info@griskani.lv, tālrunis uzziņām: 64640431, mob. 26451063

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr.64640507

 

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 28786267 vai e-pastu edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv

 

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.

Kasieres tālrunis uzziņām: 27879551.

 

Maltas bāriņtiesas locekles Ināras Virzas  tālrunis saziņai: 29335622.

 

Ārkārtās situācijas laikā struktūrvienība

 “Griškānu pagasta pārvalde”, grāmatvedība, pagasta kase, Griškānu kultūras nams, Griškānu bibliotēka apmeklētājiem ir slēgti!

 

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs

Jānis Aleksāns

mob.26451063

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA INFORMĒ PAR IEROBEŽOJOŠO PASĀKUMU IEVIEŠANU SAISTĪBĀ AR ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU VALSTĪ

Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu, sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību, paredz sekojošo:

             1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

6. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

5. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju ;

Novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez vajadzības neapmeklēt valsts un pašvaldību iestādes, iespēju robežās pakalpojumus saņemot attālināti, nepulcēties, lai samazinātu inficēšanās risku.

Tiek atcelti visi kultūras un citi pasākumi, kur pulcējas vairāk kā 200 cilvēki, pārcelta arī 19. martā plānotā Uzņēmēju diena. Tiek atceltas arī iedzīvotāju sapulces pagastos.

             Aicinām cilvēkus būt atbildīgiem un iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos, nepieciešamības gadījumā informāciju var saņemt pie novada amatpersonām:

Jautājumi par izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu) darbību- Guntars Skudra, tel. 29495624;

Jautājumi par sociālo darbu-  Inta Greivule – Loca, tel. 26531970;

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs- tel. 29424321;

Dricānu pagastu apvienības vadītājs Andrejs Tārauds – tel. 29388271;

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns, tel.  26451063;

Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars Blinovs, tel. 26128599;

Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja Līvija Plavinska, tel.  29468107;

Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu pārvaldēs.

Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv;
tel.: 64607198, 26531297

LAD PAVASARĪ LAUKSAIMNIEKIEM ORGANIZĒ SEMINĀRUS PAR AKTUALITĀTĒM

Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta (LAD) darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD 2020.gada martā un aprīlī organizē seminārus visā Latvijā. Semināri tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC).

LAD informēs par gaidāmo platību maksājumu sezonu, kas sāksies jau 8.aprīlī. Lauksaimniekiem būs iespēja uzzināt par aktualitātēm mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanā dienestā, izmaiņām Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), gaidāmajām investīciju pasākumu un LEADER projektu kārtām un citiem jautājumiem.  

MAZGĀJIET ROKAS, LAI IZVAIRĪTOS NO DAŽĀDU SLIMĪBU IZPLATĪBAS

MAZGĀJIET ROKAS, LAI IZVAIRĪTOS NO DAŽĀDU SLIMĪBU IZPLATĪBAS

PUBLICĒTA KARTE AR 2020. GADĀ PLĀNOTIEM VALSTS AUTOCEĻU REMONTDARBIEM

VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapā ir publicēta šogad plānoto valsts autoceļu remontdarbu karte. Būvdarbi valstī kopumā iecerēti 101 objektā uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, tai skaitā uz 42 tiltiem. Kapitālieguldījumi tiks veikti 477 kilometros valsts autoceļu.

 

Rīgas plānošanas reģionā lielākie būvobjekti ir:

 • Vidzemes šosejas (A2) Sēnītes posma (25,50.-39,40. km) pārbūve;

 • Jūrmalas šosejas (A10) (13,41.-19,25. km) pārbūve;

 • ceļa segas jeb ceļa konstrukcijas virs zemes klātnes pārbūve uz Jelgavas šosejas (A8) kreisās brauktuves posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu (19,20.-29,95. km);

 • ceļa segas pārbūve uz reģionālā autoceļa Dūči–Limbaži (P53) posmā no Lādes līdz Limbažiem (18,35.-26,15. km);

 • seguma atjaunošanas darbi uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Lilastes līdz Zvejniekciemam (21,03.-36,29. km);

 • tilta pār Piķurgu uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) pie Ulbrokas (7,8. km) nojaukšana un jauna tilta izbūve.

 

Trijos ceļu krustojumos uzlabos satiksmes drošību:

 • uz Jelgavas šosejas (A8) pie Medemciema;

 • lidostas Rīga pievedceļa (P133) krustojumā ar Ziemeļu un Dzirnieku ielām;

 • Ērgļu ceļa (P4) krustojumā ar ceļu Juglas papīrfabrika–Ulbroka (V36).

 

Savukārt gājēju pārejas ar apgaismojumu tiks izbūvētas uz Daugavpils šosejas Lielvārdē (55,33. km) un autoceļa Ulbroka–Ogre (P5) pie Līgo parka (2,3. km).  

 

Vidzemes plānošanas reģionā lielākie būvobjekti ir:

 • pērn sāktie pārbūves darbi uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Inķēnkalnam (49,06.-61,13. km);

 • asfalta segumu atjaunošana uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) no Aiviekstes līdz Madonas pievārtei (7,37.-26,88. km);

 • virsmas apstrāde uz autoceļa Vidzemes šoseja–Ape–Igaunijas robeža (P19) divos posmos abās pusēs Apei (0,000.-1,815. km un 3,484.-4,902. km);

 • tilta pār Aronu uz autoceļa Trušļi–Mārciena (V895) 4,62. km nojaukšan aun jauna tilta izbūve;

 • saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, tiks pārbūvēti tilts pār Gauju uz autoceļa Smiltene–Velēna–Gulbene (P27) 27,08. km, tilts pār Cērteni uz autoceļa Smiltene–Rauna (V234) 2,59. km, tilts pār Salacu uz autoceļa Austrumi–Vecate–Rimeikas (V169) 3,90. km, tilts pār Kuju uz autoceļa Madona–Varakļāni (P84) 13,94. km un tilts Gauju uz autoceļa Ūdrupe–Rankas stacija (V438) 7,11. km.     

 

Latgales plānošanas reģionā tiks pabeigti vēl 2018. gada rudenī sāktie būvdarbi autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Gulbenes līdz Kazupītei (2,14.-12,68. km). Pērn sāktie pārbūves darbi turpināsies arī  uz ceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) Viļakā no Keišiem līdz Kiras upei (59,60.-63,04. km). Citi lielākie būvobjekti Latgales reģionā:

 

 • ceļa segas pārbūves darbi uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Rēzeknes posmā no rotācijas apļa krustojumā ar autoceļu Rēzekne–Gulbene (P36) līdz krustojumam ar autoceļu Rēzekne–Greiškāni (P54);

 • uz autoceļa Krievijas robeža (Terehova)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Rēzeknes robežas Daugavpils virzienā līdz Andronovai (53,40.-61,26. km) puse posma tiks pārbūvēta (53,40.-57,80. km), bet tālākajā pusē tiks atjaunots segums (57,80.-61,26. km);

 • jauns tilts esošā vietā tiks uzbūvēts pār Feimanku uz autoceļa Līvāni–Preiļi (P63) Bukos pie Preiļiem (31,8. km);

 • pārbūve, saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, notiks pārvadiem pār dzelzceļu uz Daugavpils šosejas (A6) pie Daugavpils (232,18. km) un uz Rēzeknes apvedceļa (A15) netālu no krustojuma ar Rēzeknes–Daugavpils šoseju (6,32. km), kā arī tiltam pār Maltu uz Rēzeknes–Daugavpils šosejas (A13) pirms Maltas (71,46. km).

 

Zemgales plānošanas reģionā lielākie būvdarbi:

 

 • seguma atjaunošana uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Zemkopības institūta līdz pagriezienam uz Aizkraukli (81,76.-87,65. km) un uz Jēkabpils–Rēzeknes (A12) šosejas posmā no Jēkabpils līdz Jaunmuižai (3,90.-6,70. km);

 • uz autoceļa Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (P95) posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (28,36.-43,55. km);

 • uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) posmu no Dorupes līdz krustojumam ar ceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) (0,00.-11,97. km) un autoceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) posmu no Dolomīta līdz Biržiem (11,54.-17,00. km) notiks pārbūves darbi;

 • jauns tilts esošā vietā tiks uzbūvēts pār Svēti uz autoceļa Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) (P95) 7,91. km;

 • pārbūve, saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, plānota tiltam pār Klīves kanālu uz autoceļa Jelgava–Kalnciems (P99) 13,67. km.

 

Kurzemes plānošanas reģionā lielākie būvdarbi būs:

 • uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām (3,93.-24,60. km);

 • uz autoceļa Talsi–Upesgrīva (P127) posmā no Talsiem līdz Laidzei (1,35.-7,11. km);

 • pārbūvē notiks Liepājas šosejas (A9) posmā abpus rotācijas aplim pie Saldus (99,74.-102,92. km);

 • tiks pārbūvēts, saglabājot nesošās balstu un laidumu konstrukcijas, tilts pār Mērsraga kanālu uz autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) 44,72. km.

 

Šogad paredzētais finansējums valsts autoceļiem ir 250,5 miljoni eiro, no tiem 37,3 miljoni eiro nāk no ES fondiem, un tie ir aizejošā plānošanas perioda (2014.-2020.) pēdējie valsts ceļos ieguldāmie ES līdzekļi.

 

Informāciju sagatavoja

VAS Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centrs un Komunikācijas daļa

LAD KLIENTUS PA TĀLRUNI APKALPO DARBA DIENĀS NO PLKST. 7.00 LĪDZ 20.00

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 2.marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67095000 ārpus standarta laika -  no plkst.7.00 līdz plkst.20.00.

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem klientiem ērtākā laikā, jo nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās saimniecībās un uzņēmumos.

JOGAS NODARBĪBAS GRIŠKĀNU PAGASTA KN 02.03.2020 PLKST. 19.00

JOGAS NODARBĪBAS 
GRIŠKĀNU PAGASTA KN
02.03.2020
PLKST. 19.00

ŠĪ GADA 11.MARTA PLKST.16.00 GRIŠKĀNU KULTŪRAS NAMĀ NOTIKS IKGADĒJĀ SAPULCE GRIŠKĀNU PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM

Šī gada 11.marta plkst.16.00

Griškānu Kultūras namā

notiks ikgadējā sapulce

 Griškānu pagasta iedzīvotājiem

 

Sapulces galvenā  tēma  par paveiktiem 

 darbiem 2019.gadā un struktūrvienības

“Griškānu pagasta pārvalde” darbības prioritātes 2020.gadā

 

Sapulcē piedalīsies Rēzeknes novada pašvaldības vadība, deputāti un struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” darbinieki

PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 5, 3.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un fiziskam personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojās novada teritorijā.

Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un darbības jomu.

Pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojumā. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiks piedāvāti publiskai apspriešanai. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana Rēzeknes novada domē ir paredzēta 2020.gada maijā.

Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tiks organizēta no 2020. gada 14. februāra līdz 16. martam. Dokumentu materiāli būs apskatāmi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 Publisko apspriešanu sanāksmju grafiks:

• Nautrēnu “Hallē”, Nautrēnu pag. Rogovkā – 2020. gada 3. martā plkst. 10.00

• Rikavas kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikavas pag. Rikavā – 2020. gada 3. martā plkst. 14.00

• Kaunatas tautas namā, Rāznas ielā 14, Kaunatas pag. Kaunatā – 2020. gada 4. martā plkst. 10.00

• Maltas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 6, Maltas pag. Maltā – 2020. gada 4. martā plkst. 15.00

• Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē – 2020. gada 5. martā plkst. 12.00

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv

Kontaktpersonas:
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema
e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv,  tālrunis: 64607197

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja-kartogrāfe
Tatjana Kārkliniece, e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv, tālrunis: 646

07205

Lēmums

1. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija:

Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte

Rēzeknes novada pagastu funkcionālo zonējumu kartes:


Audriņu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Bērzgales pagasta funkcionālā zonējuma karte


Čornajas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Dricānu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Feimaņu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Gaigalavas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Griškānu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Ilzeskalna pagasta funkcionālā zonējuma karte


Kantinieku pagasta funkcionālā zonējuma karte


Kaunatas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Lendžu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Lūznavas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Mākoņkalna pagasta funkcionālā zonējuma karte


Maltas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Nagļu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Nautrēnu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Ozolaines pagasta funkcionālā zonējuma karte


Ozolmuižas pagasta funkcionālā zonējuma karte|


Pušas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Rikavas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Sakstagala pagasta funkcionālā zonējuma karte


Silmalas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Stružānu pagasta funkcionālā zonējuma karte

 

Vērēmu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

 2. Vides pārskata projekts

KĀ IZVĒLĒTIES UN KOPT UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU?

No 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos nepieciešams uzstādīt dūmu detektorus, bet papildus tam arī visās privātmājās, darba vietās un automašīnās jābūt ugunsdzēšamajam aparātam. Uzņēmumi ir apraduši ar regulārām darba drošības noteikumu apmācībām, bet ar ikgadēju ugunsdzēšamo aparātu apkopi joprojām grēko kā uzņēmumi, tā privātpersonas. Kā skaidro SIA “Sunstar Group” tehniskais eksperts Mareks Tipa, ar ugunsdzēšamā aparāta iegādi nav gana, - lai tas ugunsgrēka brīdī patiešām palīdzētu, ar to ir jāmāk rīkoties, kā arī obligātas ir regulāras apkopes.

Kā izdarīt pareizo izvēli?

Uzņēmumos un iestādēs ugunsdzēšamo aparātu skaitu un veidu nosaka Ministru kabineta ugunsdrošības noteikumi Nr. 238. Savukārt, lai izvēlētos mājvietai atbilstošu ugunsdzēšamo aparātu, jāzina dažādu veidu galvenās atšķirības un atbilstošas dzēstspējas nozīme.

Dažādi veidi. Pastāv dažādu veidu aparāti – ogļskābās gāzes, pulvera, ūdens-putu un F klases ugunsdzēšamie aparāti. Tā kā ogļskābās gāzes aparātiem nav A klases dzēstspējas un tie neatbilst noteikumu prasībai, jāizvēlas pulvera vai putu ugunsdzēšamais aparāts.

„Lai gan pulvera aparāts ir lētākais un efektīvākais dzēšanas veids, šo pulveri vēlāk ir ļoti grūti savākt, un visbiežāk tas neatgriezeniski sabojā iedzīvi. Neatkarīgi no tā, vai meklējat ugunsdzēšamo aparātu darba vietai, mājoklim vai automašīnai, iesaku izvēlēties ūdens-putu ugunsdzēšamo aparātu, jo tas noklās noteiktu vietu un ir krietni praktiskāks – to būs vieglāk sakopt,” uzsver eksperts. Savukārt attiecībā uz virtuvēm ieteicams izvēlēties F klases aparātu, jo tas paredzēts dzīvnieku tauku dzēšanai.

Dzēstspēja. To, cik daudz aparāts var nodzēst, nosaka nevis tilpums vai svars, bet gan dzēstspēja, kas norādīta uz ugunsdzēšamā aparāta, - tas arī ir galvenais kritērijs, pēc kā ir jāizdara izvēle. Privātmājā derētu četru kilogramu smags pulvera aparāts vai sešu litru ūdens-putu aparāts, ja vien uz tā atrodama informatīvā norāde “21A 113B”, kas apzīmē Ministru kabineta noteikumos norādīto minimālo dzēstspēju, vai vairāk.

Tāpat eksperts kliedē mītu, ka ar ūdens-putu aparātu nedrīkst dzēst iekārtas zem sprieguma – gan ar ūdens-putu, gan pulvera, gan ogļskābās gāzes ugunsdzēšamo aparātu drīkst dzēst līdz pat 1000 voltu spriegumam.

Alternatīva. Mazāk zināma un iecienīta alternatīva liesmas apslāpēšanā ir ugunsdzēsības pārklāji. Tie ir piemēroti nelielu vietu un objektu, kur radusies ugunsnelaime, pārsegšanai un nodzēšanai, ierobežojot skābekļa piekļuvi. Šāds risinājums būs īpaši piemērots paklājiem, mīkstajām mēbelēm un citai iedzīvei, jo nepieprasīs attīrīšanu no ugunsdzēsības vielas. Turklāt šādu pārklāju varēs izmantot kā aizsardzību, ja ir nepieciešams iziet cauri telpai ar atklātu uguni. Tomēr jāpatur prātā, ka neatkarīgi no citu veidu ugunsdrošības līdzekļu nodrošinājuma ugunsdzēšamajam aparātam ir jābūt obligāti!

Izvietošana. Tā kā katrā dzīvesvietā plānojums ir citādāks, grūti ieteikt vienu konkrētu vietu, kur turēt ugunsdzēšamo aparātu, tomēr skaidrs, ka to nedrīkst novietot tālu bēniņos vai pagrabā. Nebūtu ieteicams to glabāt arī apkures telpā, kur ugunsgrēka gadījumā, visticamākais, tam būs grūti piekļūt. Labs variants būtu koridors, kur aparāts pieejams no daudzām vietām.

Kā rīkoties ugunsgrēka situācijā?

Lai izmantotu ugunsdzēšamo aparātu, ir labi jāpārzina tā lietošana. Lai gan uz katra ugunsdzēšamā aparāta ir uzlīme ar lietošanas instrukciju, ļoti svarīgas ir praktiskās apmācības, lai nepieciešamības gadījumā var pirmām kārtām jau izvērtēt situāciju, vai ugunsgrēku var nodzēst vai nepieciešams nekavējoties evakuēties. Otrkārt, ugunsgrēka dzēšanas gadījumā ir jāprot izmantot ugunsdzēšamo aparātu – nepareiza vai neprasmīga rīcība var bīstamu situāciju tikai pasliktināt.

Situācijas novērtēšana. Eksperti atgādina un lūdz nepārvērtēt savas spējas un atcerēties, ka ugunsdzēšamo aparātu paredzēts izmantot tikai ugunsgrēka sākuma stadijā un tad, ja jūtaties pārliecināts par savām darbībām, kā arī nekļūdīgi zināt ugunsdzēšamā aparāta atrašanās vietu. Ja ugunsgrēks jau attīstījies, jāveic evakuācija un obligāti jāziņo glābšanas dienestam. Materiālās vērtības var atgūt, bet veselību un dzīvību atgūt nav iespējams!

Ugunsdzēšamā aparāta lietošana.

Teju visiem aparātiem palaišanas princips ir vienāds, - svarīgākais stingri turēt šļūtenes galu. Ugunsdzēšamā aparātā spiediens ir 15 bāri un vairāk, tāpēc jāuzmanās no šļūtenes nekontrolētas šaudīšanās, kas var izraisīt traumas pašam dzēsējam.

Pulvera ugunsdzēšamā aparāta strūkla ir trīs metrus gara, un efektīvākais dzēšanas attālums ir viens metrs. Jāņem vērā, ka augsta temperatūra un sadūmojums var apgrūtināt pieeju ugunsgrēka vietai, tādēļ var palikt arī divu, trīs metru attālumā.

Ugunsgrēks var iekļūt ventilācijas sistēmā vai starpstāvu pārsegumos un būvkonstrukciju tukšumos, tādēļ rūpīgi jāpārliecinās, ka ugunsgrēks ir likvidēts. Drošības labad vērts izsaukt ugunsdzēsējus, lai viņi pārbauda, ka viss patiešām ir kārtībā.

Praktiskās apmācības. Liela priekšrocība ir nodarbinātiem cilvēkiem, jo vairums uzņēmumu darbiniekiem nodrošina ugunsdrošības apmācības. Iegūtās zināšanas un prasmes noderēs arī mājvietas ugunsnelaimes gadījumā, kā arī, lai ģimenes lokā izrunātu, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kur stāv ugunsdzēšamais aparāts un kā to lietot. Ja šādas apmācības darba vietā netiek organizētas, par to var runāt ar uzņēmuma vadību vai sazināties ar ugunsdrošības speciālistiem.

Apkope. Kad ugunsdzēšamie aparāti ir izvietoti un to lietošana ir apgūta, rūpes par mājvietas ugunsdrošību nebūt nebeidzās.

Ja ražotājs nav noteicis citādāk, tad Latvijā ugunsdzēšamā aparāta apkope ir jāveic vienu reizi gadā un jāuztic sertificētai personai neatkarīgi no tā, vai runa ir par privātmājām vai darba vietām. Ik pēc pieciem gadiem tiek veikta lielā apkope, kad aparātu atver, nomaina blīves un pārpilda pašu ugunsdzēsīgo vielu. Ja apkopes netiek veiktas, palielinās iespēja, ka negadījuma situācijā aparāts nebūs darba kārtībā.

SIA “Sunstar Group” speciālisti izbrauc pie klienta ar mobilo apkopes punktu, tāpēc ikgadējā apkope nesagādās apgrūtinājumu. Tāpat speciālisti zinās pastāstīt arī par ugunsdzēšamo aparātu lietošanu, un varēsiet vienoties par praktisko apmācību vadīšanu gan darba vietās, gan mājokļos.

Vairāk par ugunsdrošības inventāra apsekošanu un apkopi: https://youtu.be/y382K2sN9h4.

Please reload

Griškānu pagasta pārvaldes adrese:

Sekojiet līdzi notikumiem arī šeit:

 • Facebook Social Icon
 • Facebook Reflection

Centrālā iela 27, ciems Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641

Tel: + 371 64640431

E-pasts: info@griskani.lv

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now